เคล็ดลับการเลี้ยง ไม้ประดับว่านมงคล ตามหลักโบราณเสริมมงคลให้ผู้ปลูก

4,505 views


ไม้ประดับมงคลที่คนไทยคุ้นเคย หนึ่งในนั้นคงหนี้ไม่พ้น ว่านมงคลต่างปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและมีประโยชน์อื่นๆตามที่คนไทยสมัยโบราณนิยมปลูกและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ เสริมเมตตามหานิยม แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคน

9-fortune-thai-herbs-3

ว่านมงคลที่นิยมปลูกมีหลากหลายว่าน ไม่ว่าจะเป็น ว่านรวยไม่เลิก, ว่านเศรษฐีเรือนใน – นอก,ว่านเศรษฐีก้านทอง,ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี,ว่านกุมารทอง,ว่านกวักโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ เสน่ห์จันทร์ขาว เสน่ห์จันทร์แดง เสน่ห์จันทร์เขียว เสน่ห์จันทร์หอม เสน่ห์จันทร์ทอง แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคลจะเลือกปลูกตามความต้องการว่าจะให้เด่นเรื่องไหน ไม่ว่าจะเป็น ทางโชคลาภ เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี

9-fortune-thai-herbs-2 9-fortune-thai-herbs-5

การปลูกว่าเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวเองนั้น ถือกันแต่โบราณว่า

 • เตรียมดินครับ อย่าให้แฉะและอย่าให้ดินสกปรก
 • อย่าใช้ปุ๋ยเคมี อย่าเร่งดอกอย่าเร่งใบ เพราะจะทำให้ว่านกลายพันธุ์
 • เวลารดน้ำให้เสกน้ำรด รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันตกดิน

คาถามีต่าง ๆ กัน ดังนี้
1. “อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโน สุขโต โลกวิทู อนุตตโร ปุริสสธัมมสารถิ สัตถา เทว มนุสสานัง พุทโธ ภควาติ” ว่าจบ 1 บ้าง 3 จบบ้าง 7 จบบ้างแล้วจึงรดนํ้า
2. “สัพเพเตโรคา สัพเพเตภะยา สัพเพเตอันตรายา สัพเพเตอุปัททวา สัพเพเตทุนนิมิตา อวมังคลาวินาสสันตุ” เสก 9 จบแล้วจึงรดนํ้า
3. “มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม” 3 จบจึงรดนํ้า
4. นโมพุทธายะ” จบหนึ่งบ้าง 3 จบบ้าง 7 จบบ้าง และตามกำลังวันคือวันอาทิตย์ 1 จบ ถึงเสาร์ 7 จบบ้าง จึงรดนํ้า

 • ว่านขลังวันที่ดีที่สุดในการปลูกว่าน คือ วันอังคาร ข้างขึ้นเดือน 6

 

ถ้าปลูกในวันอังคาร เดือน 6 ไม่ได้ หรือไม่รู้วันปลูกที่เหมาะสม

 • เดือนอ้าย                             ปลูกวันพุธ                ข้างขึ้น
 • เดือนยี่                                 ปลูกวันพฤหัสบดี        ข้างขึ้น
 • เดือน 3 เดือน 8                     ปลูกวันศุกร์               ข้างขึ้น
 • เดือน 4 เดือน 9 เดือน 11         ปลูกวันเสาร์              ข้างขึ้น
 • เดือน 5 เดือน 10                    ปลูกวันอาทิตย์          ข้างขึ้น
 • เดือน 6 เดือน 12                    ปลูกวันอังคาร           ข้างขึ้น
 • สำหรับว่านที่มีผลทางโชคลาภ เมตตามหานิยมนั้น ให้ปลูกข้างขึ้น
 • สำหรับว่านที่มีผลทางคงกระพันชาตรีนั้นให้ปลูกวันข้างแรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น